The Souhrada Family Website

 

Home | Past Events | Upcoming Events | Family History | Genealogy | Picture Gallery | Family News | About Us Contact Us  

 

Z knihy „Kořeny Čechů v Jižní Dakotě“

Příběh rodiny Souhradů

by Jiri Souhrada, Pisek, CZ


První stopa, kterou můžeme nalézt o naší rodině Souhradů je ve vesnici Dobešice na jihu Čech. Tato nit přišla s Dvořákovou historii Čechů v Jižní Dakotě. Byla potvrzena pohřebními seznami kostela svatého Václava v Táboře, v Jižní Dakotě. Je zde uvedeno rodiště našeho Tomáše Souhrady – Kluky, vesnice nedaleko Dobešic.

První Souhrada (tehdy psán Suhrada) nalezen v Dobešické kostelní matrice, je Pavel, narozen přibližně 1740m Tomášův dědeček. Jsou zde ale narážky, že Pavlovi předkové pocházejí s vesnice Horní Záhoří, asi 10 mil daleko. Shodou (?) předkové Václava Souhrady, který emigroval do Cleavendu, Ohia v roce 1867, jsou spojeni s Horním Záhořím. Žádné pozitivní spojení mezi těmito liniemi nemůže být zjištěno, protože starší církevní matriky nebyly nalezeny. Většina těchto Souhradů byli nájemní rolníci, rybáři a zedníci.

 

Tomáš Souhrada a Marie Žáková, manželé od roku 1839, měli syny Matěje a Jana. Adresa, kde se Marie narodila, v Kukle, je dosud obydlena přímími potomky rodiny Žáků. Žádný Souhrada v Dobešicích nezůstal. Církevní matrika v Dobešicích je opatřena poznámkou, že výtah o jejich narození byl učiněn v roce 1867 pro Tomáše a Jana Souhradu pro jejich emigraci do Ameriky. Jan odejel napřed jistě proto, aby vyzvěděl o pozemkách, v roce 1867 do Spillville Iowa, 3 roky později do Dakoty. Jeho zprávy domů musely být příznivé, protože bratr Matěj, tehdy už ženatý s jedním synem a jeho rodiče, přijeli v roce 1870, ačkoli zprávy se liší.

Proč opustili Čechy a usadili se tam, kde je nyní Česká komunita Tábor, Jižní Dakota? Rakousko-uherské císařství, následovně po vážných nepokojích v roce 1848, poprvé dovolilo Čechům a jiným emigrovat. Souhradové o tom jistě slyšeli, a přivítali příležitost uniknout válkám a útisku. Je pravděpodobné, že přišli s Brém v Německu. Jejich jména se neobjevují na seznamech cestujících s Hamburku. Brémské seznamy byly zničeny při bombardování spojeneckými vojsky v 2.sv. válce. Dakotská oblast byla otevřena pro usedlíky v roce 1859 a do roku 1869 první usedlíci zabrali zemi až 8 mil západně od Yankton. Tak pozoruhodný počet českých rodin, v přední linii těchto nových emigrantů, se usadil v další získané zemi, v otevřené prérii, okolo komunity a stala se Táborem! Není žádný důkaz, že Tomáš, v této době starý přes 50 let, měl sám hospodářství (půdu). Vlastně Dvořák uvádí, že Tomáš postavil v Táboře první příbytek, který nebyl určen pro obživu. Tábor byl zřízen v roce 1872. A původní parcela města s polmi a okresem 14. dubna 1872 uvádí Tomáše a jeho syny Matěje a Jana jako majitele množství. Není žádná zmínka u Dvořáka, publikována v roce 1920, kdy Tomáš a Marie zemřeli. Ale matriky sv. Václava dosvědčují, že zemřeli v roce 1898. Tomáš, Matěj a Jan byli výsadní členové kostela sv. Václava.