The Souhrada Family Website  

 

Home | Past Events | Upcoming Events | Family History | Genealogy | Picture Gallery | Family News | About Us Contact Us

 

VÁCLAV A KATEŘINA BICAN SOUHRADOVI
Václav (1851 – 1909) Kateřina (1857 – 1930)

(výtah z rodinné výroční zprávy roku 1997)


Vaclav Souhrada

Born: October 15, 1851 - Dolni Novosedlo #3, Kraj, Pisek, Bohemia

Died: Apr 21, 1909 – Minneapolis, Minnesota

Father: Jan (John) N. Souhrada (1824-1918)

Mother: Barbora Hanova/Hahn (1824-1878)

Wife: Katherine Bican (1857-1930)

Eleven Children: Georgina, Vaclav, Anna Katherine, Kathryn, John J., James, Albert, Mary, Barbara, Martin, LibbieBack row: Mary Souhrada Gerber - Anna Souhrada Rassman
Front row: James Souhrada - Vaclav Souhrada - Barbara Souhrada Daws Sager - Katherine Bican Souhrada


Václav Souhrada se narodil v Dolních Novosedlech, kraj Písek, Čechy, 15. Října 1851. Jeho manželka Katherine Bican se narodila v Písku v Čechách 25. Listopadu 1857. Václav přijel do USA v sedmdesátých letech 19. Století a získal americké občanství 21. Prosince 1875. Rodinná tradice říká, že nejdřív přišel do Jones County, Iowa, a pak se přemístil do Howard County, Iowa, za prací na železnici.Václav a Katherine (Kate) Bicanová byli oddáni v Protivíně, Iowa, a v roce 1877 Václav přivedl svou ženu do nového sídla na získanou půdu nedaleko Saratogy v Iowě, kde poté žili po mnoho let. Měli 11 dětí (3 z nich zemřely v dětském věku) a 31 vnoučat. Václav zemřel v dubnu 1909 na rakovinu jícnu v nemocnici v Minneapolis (Abbott Northwestern Hospital). Katherine zemřela v Chicagu 9. Ledna 1930. Oba manželé bylo pohřbeni na hřbitově v Saratoze, Iowa.

 

Rodinná tradice říká, že Václavův bratr John Souhrada narozený v roce 1853 v Čechách, odjel do USA se svou tchyní, bratrem a třemi sestrami asi v roce 1881. Žil u svého bratra Václava poblíž Saratogy. Zemřel dříve, než dosáhl třiceti let nebo krátce poté a je pohřben na hřbitově v Saratoze, bez náhrobku. (Tato informace pochází z rodokmenu Souhradů zpracovaného Velmou Vaníček Flynnovou)


Domovská půda, kterou Václav a Katherine Souhradovi přesunuli do blízkosti Saratogy, Iowa poté, co se vzali, byla ve skutečnosti tzv. Bounty Land (darovaná půda). Výnos Kongresu 3. Března 1855 přidělil tuto kategorii půdy některým důstojníkům, kteří se vyznamenali v armádě USA. Půda přidělená původně Souhradům byla tímto zákonem dána do vlastnictví muže, který se zúčastnil války proti Anglii v roce 1812. Tento pán prodal půdu místnímu obchodníkovi nemovitostmi, a Václav s Kate koupili tuto půdu od něho.

 

Po smrti Václava a Kateřiny byla půda ve vlastnictví jednoho z jejich synů a jeho ženy, Jamese a Elizabeth Sadlo Souhradů. Jejich syn Dalyn se stal dalším majitelem a v roce 1961 se přestěhoval na farmu. V té době byly oba domy postavené Václavem a Kateřinou stále na jejich půdě. Dalynův otec James mu řekl, že všechny děti Václava a Kateřiny se narodily v prvním z domů.


       
First farm home built on the farmstead where ALL of Vaclav & Katherine’s children were born
Picture taken in 1981


 

Bird's eye view of Souhrada farmstead in 1969 - Dalyn & Phyllis' home on right - 1st Souhrada home hidden in the trees


Dalyn odstranil v pořadí druhý dům, když se stěhoval na farmu a nahradil ho novým. Původní stodola a kůlna na stroje byly poškozeny tornádem v roce 1968. Stodola byla přestavěna s použitím původních základů. Dalyn strhnul původní kůlnu na stroje a nahradil ji novou. Nové stavby byly dokončeny právě včas, aby se staly místem setkání pro Dalyna a jeho ženu Phyllis, kteří byli hostiteli druhého setkání Souhradů 28. Června 1982. Tato farma se stala Century Farm (Statek století?) 15. Listopadu 1977. Když se Dalyn přistěhoval na farmu, zasadil 3.000 neopadavých stromů a v roce 1997 přidal dalších 1.200 jehličnanů a dubů. Později se toto místo stalo známým jako Evergreen Dairy (stále zelená mlékárna)

 

Dalyn má ve vlastnictví kopie původních dokladů vztahujících se k jeho pozemkům – jeden podepsaný 1. Června 1885 Abrahamem Lincolnem, a další podepsaný 1. Srpna 1865 Jamesem Buchananem


Dalyn (grandson of Vaclav) and Phyllis Souhrada at the 2004 Souhrada family reunion