The Souhrada Family Website  

 

Home | Past Events | Upcoming Events | Family History | Genealogy | Picture Gallery | Family News | About Us Contact Us

 

 

1983 - Souhradů rodina slaví své 3. Výroční setkání

U Emila a Ardis Souhradů na venkovském sídle v Chesteru, Iowa

6. srpna 1983

(čerpáno z výroční zprávy Souhradů roku 1988)


Emil a dcera Ardis Souhradů, Jane přijeli na první setkání příbuzných v sídle George a Leoty Campbellových v Bloomingtonu, Minnesota, 28. Června 1981. Janini rodiče nemohli navštívit naše shromáždění bratránků, ona však je dobře zastoupila. Příbuzní ze strany Janiny matky udržovali výroční setkání a Jana byla zvědava na setkání příbuzných ze strany otce. Doslechla se o setkání před mnoha lety v Oxford Junction, oblast Iowa, a našla jména a adresy některých ze zúčastněných, a rozeslala pozvání na 3. Setkání Souhradů. Nikdo si nedovede představit, jak nadšené ohlasy tím vzbudila!

 

Místo 3. Výročního setkání Souhradů rodiny bylo dost daleko od bydliště Janiných rodičů, Emila a Ardis Souhradových. Tento nádherný dům je usazen poblíž místní silnice a obklopen Ardisinou oblíbenou květinovou zahradou. Byl jasný, slunečný a horký letní den. Ano, byl to horký den – ale nikomu to ani nepřišlo. Ve vzduchu bylo cítit radostné vzrušení – přišli členové druhé větve Souhradů! Rodiny Flynnů a Vaníčků, které přijely z Oxford Junction a okolí, kde zakotvila většina rodiny v minulosti, přijaly Janino pozvání. Vzrušení členů rodiny z faktu, že budou opět pohromadě a že se setkají s nově příchozími z druhé rodinné větve zcela přehlušilo panující horko.

 

Elizabeth Wosoba Vaníčková z Oxford Junction obdržela Janino pozvání a odpověděla tím, že vzala s sebou zástupce tří generací rodiny! Každá věková skupina byla zastoupena, což dost oživilo toto shromáždění devětatřiceti členů rodiny. Byl to opravdu vzrušující den pro všechny zúčastněné. To, co začalo jako první setkání bratránků přede dvěma lety, mohli jsme se vzájemně poznat, jak se rozvětvila rodina od prvních setkání před lety v oblasti Oxford Junction! To, že jsme mohli přivítat znovu nalezenou celou větev rodiny, učinilo ze setkání naprosto neopakovatelný zážitek.

 

Elizabeth Wosoba Vaníčková z Oxford Junction měla tu čest být nejstarší účastnicí setkání, a Jonathan Souhrada ze Sargentu, Minnesota, členem nejmladším. Kromě těch, kdož přijeli ze sousedství a z Twin Cities v Minnesotě, museli největší vzdálenost absolvovat Gordon a Velma Flynnovi, jejich snacha Barb a její dcera Anne z Davenportu, Iowa. Elizabeth Wosoba Vaníčková z Oxford Junction a John a Nelda Vaníčkovi a jejich dcera, Elizabeth, přijeli z Muskego, Wisconsin.

 

Několik členů Souhradů rodiny nemohlo přijet a zúčastnit se sobotního setkání, ale přijeli do Cresca v Iowě v neděli a zúčastnili se setkání v sídle Billa a Hazel Rassmanových u kávy a spousty Hazelina pověstného pečiva. Na tomto setkání byli Bill a Hazel Rassmanovi, Dalyn a Phyllis Souhradovi, Viola a Harry Noskovi, John a Hope Souhradovi a George a Leota Campbellovi.


By Leota Campbell


 

38 of the 39 Souhrada family members who attended (Barb Flynn took the picture)


To view the entire picture album from this year's reunion, click here.


Thirty-nine family members attended:

 

Iowa: 
Gordon & Velma Flynn
Barb & Anne Flynn
Marlys Gronwoldt
Viola Leslie
Emil & Ardis Souhrada

Tom & Marcia and Susanne & Justen Negel
Bill & Hazel Rassman

Frank & Louise Souhrada
Emma Stevenson

 

Minnesota:

George & Leota Campbell
Rick & Cheryl and Colleen, Kelly & Molly Lamon
Rich & Arlene and Barto Leslie
Jane Souhrada & Ernie Gunderson

Delbert & Anna Merrill
Wane & Becky and Jonathan & Kelby Souhrada.

 

Wisconsin:
John & Nelda and Elizabeth Vanicek.